Skip to content

Nabízíme pomocnou ruku...

… v oblasti péče o duševní zdraví

naše služby

V čem Vám pomůžeme:

.

Špatné zkušenosti a zážitky

Smutek, úzkostné stavy, deprese

Divné stavy, pocity a myšlenky

Porucha pozornosti, porucha učení

Strachy, obavy

Ztráta blízkých

Rozvod, ukončení vztahu

Ceny služeb

Nabízené služby

Individuální terapie

800 50 minut

Program řidičák

8 00010 sezení

Diagnosticko-motivační program sloužící jako doplňující zpráva pro dopravní psychology, lékaře v případě odebrání/navrácení řidičského oprávnění

Párová terapie

100060 minut

Mediace

800hod

Supervize

1 00050 minut

Terapie je možné zprostředkovat v on-line zabezpečeném prostředí.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Rodinná terapie

1 40090 minut

EEG Biofeedback

4501 trénink

Při jednorázové platbě 10 tréninků EEG cena 4000,-

Naši lidé

káťa1

Mgr. Kateřina Kábelová

Narodila se v roce 1977, žije v Pardubicích. Po střední škole vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno, obor učitelství 1. stupně ZŠ, postupně se pak začala věnovat i vzdělávání dospělých a psychoterapii. Kateřina absolvovala sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychodynamiku na Pražské psychoterapeutické fakultě, mediační výcvik u Asociace mediátorů České republiky a nyní je supervizorem ve výcviku případové supervize na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Remedium Praha. Od roku 2012 poskytuje terapii klientům s adiktologickou zátěží, klientům, kteří přichází s problematikou úzkostí, depresí, s vztahovými obtížemi. Dále pak se věnuje rodinné terapii, mediaci, facilitaci a supervizi. Ve volném čase ráda sportuje, nejraději má jízdu na horském i silničním kole a lyžování.

Mgr. Dita Malinská, Dis.

Narodila se v roce 1981 v Pardubicích, kde nyní dlouhodobě i pracuje. Po střední škole vystudovala VOŠ sociální a věnovala se práci se seniory. V roce 2008 začala pracovat s klienty v oboru adiktologie a postupně i tento obor vystudovala. Absolvovala výcvik v Gestalt terapii (ve fázi přípravy na závěrečnou zkoušku). Pracovně se kromě osob s aditkologickou zátěží věnuje i terapii osob, kteří přichází s problematikou úzkostí, depresí, poruch příjmu potravy, s vztahovými obtížemi… Dita má ráda společné aktivity s rodinou, vede cvičení na trampolínkách, jezdí na koloběžce.

tisk-0804

Mgr. Antonín Hrdý,Dis.

terapeut, adiktolog. Narodil se v roce 1983. Po střední škole vystudoval VOŠ pedagogickou a v průběhu let vystudoval adiktologii na Lékařské fakultě Karlovy univerzity. V roce 2008 začal pracovat s uživateli návykových látek, čemuž se věnuje doposud. V praxi pracuje jak se závislými, tak s jejich blízkými, s lidmi s úzkostmi, depresemi a jinými komplikacemi. Ve volném čase se věnuje manželce a dvěma malým synům, také se věnuje hře na kytaru, četbě, cvičí taj-ji a vlastními silami rekonstruuje starý dům.

Tomáš_Potůček

Bc. Tomáš Potůček

Tomáš Potůček,1971, Vystudoval speciální pedagogiku na universitě Palackého v Olomouci, tamtéž se také na katedře andragogiky kvalifikoval na lektora vzdělávání dospělých. Poté postupně absolvoval pětiletý psychoterapeutický psychodynamicky výcvik, výcvik v rodinném poradenství a v únoru 2022 ukončil dvouletý postgraduální výcvik v Gestalt terapii. Pracuje s lidmi s adiktologickou zátěží a jejich blízkými, souběžně pracuje s mladistvými v ústavní péči a s lidmi s handicapem. Věnuje se individuálním terapiím, terapiím párů a rodin, vede terapeutické skupiny. Svůj volný čas nejraději tráví cestováním, pobytem v přírodě, jízdou na kole a nad dobrou knížkou.

Tohle je nadpis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.